Business team

Nawiązanie stosunku pracy w teorii i praktyce

Co należy rozumieć przez nawiązanie stosunku pracy? Czy można zatrudnić pracownika od 1 stycznia, mimo że to dzień ustawowo wolny? Okazuje się, że wielu pracodawców ma szereg pytań związanych z formalnymi, jak i praktycznymi kwestiami przyjmowania do pracy nowych osób.

iStock_000004637317XSmall

Co ty wiesz o świadectwie pracy?

Świadectwo pracy to dokument, który wydawany jest przez pracodawcę w związku z wygaśnięciem lub też rozwiązaniem stosunku pracy. Niestety, większość zatrudnionych nie tylko nie wie, co powinno znaleźć się w świadectwie, ale również nie wie, kiedy powinien zostać im on wręczony. W związku z powyższym prezentujemy obowiązki pracodawcy w tym zakresie. Sporządzenie prawidłowego świadectwa pracy…

Baby Boy Reading the Newspaper

Pracownik młodociany też ma swoje prawa!

Pracownicy młodociani zatrudniani są w celu przygotowania zawodowego lub przy pracach lekkich. Ponieważ umowy, które podpisuje z nimi pracodawca są uregulowane w Kodeksie pracy, korzystają oni z ochrony. Ta dotyczy zarówno wynagrodzenia za świadczoną pracę, jak i warunków, w jakich będą ją wykonywać. Ponadto, w zakresie zatrudniania młodocianych, na pracodawcę dodatkowe obowiązki nakłada ustawodawca.

iStock_000002084639Medium

Tak czy nie dla delegacji?

Delegacja, czyli inaczej mówiąc podróż służbowa, wielu osobom kojarzy się z koniecznością pakowania walizek i prowadzeniem negocjacji z potencjalnymi kontrahentami zgodnie z zaleceniami szefostwa. Czy jako pracownik możesz odmówić takiego wyjazdu? Czy może zawsze musisz pogodzić się z decyzją szefa i wykonać polecenie służbowe? Poznaj swoje prawa w tym zakresie!

iStock_000006566858XSmall

Bezpieczeństwo i higiena pracy w firmie

Ustawodawca ogromną rolę przywiązuje do bezpieczeństwa, jak i higieny pracy. W związku z powyższym zarówno na pracodawcy, jak i pracownikach ciążą określone obowiązki. Jakie? Co warto wiedzieć w tym zakresie, aby nie ponieść konsekwencji z uwagi na niedopełnienie swoich obowiązków? Zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy wpisane jest w kanon obowiązków pracodawcy i uregulowane w…

iStock_000003037205XLarge

Rozmowa kwalifikacyjna i… trudne pytania

Rozmowa kwalifikacyjna może być serią spotkań z pracodawcą lub osobą przez niego wyznaczoną. To najczęściej drugi etap rekrutacji, który ma pokazać, czy istnieje zbieżność interesów pomiędzy potencjalnym kandydatem a pracodawcą. Często mówi się również, że rozmowa kwalifikacyjna to kulminacyjny i najtrudniejszy moment dla poszukującego. Pojawia się nie tylko seria „trudnych” pytań, ale również sama rozmowa…

brak_wynagrodzenia

Pracodawca spóźnia się z wypłatą wynagrodzenia

W myśl Kodeksu pracy pracodawca ma obowiązek terminowego, jak i prawidłowego wypłacania wynagrodzeń. To jeden z podstawowych obowiązków, które na nim ciążą. Co zatem może zrobić pracownik, który nie otrzymał wypłaty? Jakie podjąć kroki, gdy pracodawca spóźnia się z wypłatą? Pracownik nie może zrzec się prawa do wynagrodzenia, nie może również przenieść tego prawa na…

friends shopping

W niedziele i święta do pracy

Zarówno niedziela, jak i dni uznawane powszechnie za święta, są – co do zasady – dniami wolnymi od pracy. Świadczenie pracy w takie dni jest możliwe tylko niekiedy, w pewnych wyjątkowych sytuacjach. Dodatkowo pracownikowi, który w zakładzie pracy musi pojawić się w niedziele lub święta, przysługuje rekompensata lub stosowny dodatek do wynagrodzenia. Co warto wiedzieć…

Mother holding daughter outdoors smiling

Pracownica w ciąży – prawa i obowiązki

Pod szczególną ochroną znajdują się pracownice w ciąży. Pracodawca nie może zwolnić kobiety, która spodziewa się dziecka, zaś okresem objętym specjalną pieczą jest urlop macierzyński. Dodatkowo pracodawca nie może żądać wykonywania wykonywania określonych poleceń służbowych. Ustawodawca, na mocy poszczególnych przepisów, otacza pracownicę w ciąży szczególną ochroną. Ma to na celu zapewnienie zarówno komfortu psychicznego, jak…

business worries

Rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia?

Ustawodawca przewiduje możliwość rozwiązania – przez każdą ze stron – stosunku pracy bez wypowiedzenia. Aby jednak nie narazić się na ewentualną odpowiedzialność odszkodowawczą, zarówno pracownik, jak i pracodawca powinni poznać sytuacje, w których mogą zdecydować się na taki krok. Rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia to czynność jednostronna, która polega na złożeniu stosownego oświadczenia drugiej stronie stosunku…